Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp

Cập nhật vào: Thứ tư - 17/05/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 805 In bài viết