Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ khả thi quy mô pilot để xử lý bùn thải công nghiệp giàu kim loại nặng theo hướng tận thu tài nguyên, tiết kiệm năng lượng

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/11/2023 12:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 194 In bài viết