Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/08/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 384 In bài viết