Nghiên cứu, xây dựng mô hình và ứng dụng hệ thống Internet vạn vật (Internet of things - IoT) để quảng bá và giám sát hiệu quả Khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/10/2023 10:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 297 In bài viết