Nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, hướng dẫn áp dụng mô hình quản trị điểm hạn chế (TOC) để nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/03/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 177 In bài viết