Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết, tách silymarin từ hạt cây cúc gai (Silybum marianum) làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ ba - 22/11/2022 13:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 935 In bài viết