Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm trợ lý ảo (AI Chatbot) hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến 4 cấp

Cập nhật vào: Thứ sáu - 04/08/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1012 In bài viết