Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 cho các doanh nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 14/07/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 662 In bài viết