Nghiên cứu khai thác dược liệu hải miên

Nghiên cứu khai thác dược liệu hải miên

Nhóm các nhà khoa học tại Viện Hóa sinh biển đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc tìm kiếm hợp chất mới từ dược liệu hải miên ở vùng biển...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình

Việt Nam nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm, lượng mưa lớn và có sự phân hóa theo mùa rõ rệt. Bên cạnh đó, với đặc điểm địa hình có tới ¾ diện...