Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Từ năm 2016 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất do PGS.TS. Phạm Xuân Núi làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu...

  Trang trước  1 2 3 ... 103 104 105 ... 112 113 114  Trang sau