Xử lý rơm rạ thành phân bón tại ruộng

Xử lý rơm rạ thành phân bón tại ruộng

Hiện tại, xử lý rơm rạ để tạo ra phân bón tự nhiên đã trở thành một giải pháp quan trọng trong việc quản lý và tận dụng tối đa tài nguyên nông nghiệp....

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả của các Chương trình Khoa học công nghệ cấp Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả của các Chương trình Khoa học công nghệ cấp Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, môi trường

Biến đổi khí hậu (BĐKH) và suy giảm tải nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường là hai chủ đề đang được đặc biệt quan tâm tại Việt Nam trong thời gian...