Phát triển phần tử tấm/vỏ trơn tam giác 3 nút dựa trên kỹ thuật MITC để phân tích tuyến tính và phi tuyến kết cấu tấm/vỏ đồng nhất hoặc composite

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/09/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 372 In bài viết