Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị đặc thù chế biến một số sản phẩm từ ngô cho vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/04/2021 10:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 784 In bài viết