Sản xuất thử nghiệm giống nếp thơm NV1 và tẻ N91 tại vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 11/09/2020 10:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2422 In bài viết