Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/09/2020 16:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1227 In bài viết