Sử dụng khoáng sét tự nhiên biến tính bởi oxit kim loại để hạn chế quá trình lan truyền của các hoá chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước

Cập nhật vào: Thứ tư - 16/03/2022 12:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1159 In bài viết