Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài

Cập nhật vào: Thứ ba - 01/09/2020 11:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1440 In bài viết