Sử dụng tư liệu viễn thám đa độ phân giải và công nghệ GIS trong nghiên cứu mối quan hệ giữa lớp phủ và xói mòn phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/03/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 166 In bài viết