Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường

Cập nhật vào: Thứ năm - 05/05/2022 13:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1030 In bài viết