Thu nhận và xác định tính chất của các chất ức chế enzyme α-glucosidase từ rong tại vùng biển Khánh Hòa và đánh giá khả năng kháng bệnh tiểu đường

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 146 In bài viết