Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo năm 2018

Cập nhật vào: Thứ tư - 01/02/2023 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 842 In bài viết