Tính chất điện tử và truyền dẫn của một số vật liệu monochalcogenide, dichalcogenide và dị cấu trúc giữa chúng

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/05/2023 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 498 In bài viết