Tối ưu hóa các thông số công nghệ của phương pháp xung định hình với bột titan trộn trong dung dịch điện môi khi gia công thép làm khuôn bằng phương pháp Topsis - Taguchi

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/06/2023 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 382 In bài viết