Tối ưu và chế tạo siêu vật liệu (Metamaterial) kích thước siêu nhỏ, hoạt động trong vùng tần số LTE/Bluetooth/WiMAX với góc tới rộng

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/04/2024 11:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 106 In bài viết