Tổng hợp màng mỏng có định hướng của zeolit và vật liệu tương tự zeolit có cấu trúc lỗ xốp nhỏ, ứng dụng tách hỗn hợp khí Carbon oxit và Metan (CO2/CH4)

Cập nhật vào: Thứ năm - 28/12/2023 15:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 79 In bài viết