Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định

Cập nhật vào: Thứ ba - 07/05/2024 11:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 73 In bài viết