Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột gạo dùng làm chất xơ thực phẩm

Cập nhật vào: Thứ hai - 03/06/2024 11:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 87 In bài viết