Ứng dụng công nghệ gen chọn tạo các dòng lợn thuần có khả năng sinh sản và sinh trưởng cao từ nguồn gen nhập khẩu phục vụ chăn nuôi công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ sáu - 17/05/2024 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 136 In bài viết