Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ học ở miền Tây Nam Bộ (trọng điểm là nhóm các di tích văn hóa Óc Eo)

Cập nhật vào: Thứ năm - 03/08/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1085 In bài viết