Ứng dụng một số công nghệ mới để đánh giá khả năng sản xuất và chất lượng thịt của các cặp bò lai phục vụ phát triển thương hiệu bò thịt tại huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 10/02/2023 12:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 776 In bài viết