Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng một số mô hình nuôi thủy sản phù hợp nhằm tạo sinh kế bền vững cho các xã ven đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật vào: Thứ năm - 02/12/2021 16:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1099 In bài viết