Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/05/2024 11:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 83 In bài viết