Xây dựng hệ thống đường ống áp lực cho Modul cấp nước không dùng điện theo công nghệ mới (PAT) tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/04/2021 03:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 900 In bài viết