Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, quản lí trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại xã Xây dựng NTM Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Cập nhật vào: Thứ ba - 24/12/2019 08:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1869 In bài viết