Xây dựng mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất bưởi và cam sành theo VietGAP tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ sáu - 20/12/2019 09:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2160 In bài viết