Xây dựng mô hình trồng sả xen canh với cây cao su, chưng cất thu tinh dầu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải sau chưng cất tại vùng miền núi tỉnh Quảng Bình

Cập nhật vào: Thứ sáu - 12/11/2021 19:37 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 954 In bài viết