Xây dựng quy trình phân tích thành phần đồng vị C13 (δ13C) trong mật ong và áp dụng để đánh giá hàm lượng đường C4 trong mật ong hoa nhãn

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/03/2023 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 878 In bài viết