Những người trưởng thành trẻ và ít bệnh nền bị chết do COVID-19 vì thiếu máy ECMO

Cập nhật vào: Chủ nhật - 06/03/2022 23:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 772 In bài viết