Các nhà khoa học bán dẫn phát hiện ra hiệu ứng trước đây được coi là không thể

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/05/2019 16:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1695 In bài viết
Từ khóa:

gọi là, hiện đại