Các nhà khoa học Trung Quốc cải thiện kỹ thuật fracking hiệu quả hơn, xanh hơn bằng cách thay thế nước bằng CO2

Cập nhật vào: Thứ ba - 18/06/2019 22:44 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1429 In bài viết