Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương tiện không người lái, máy bay mặt đất để giao hàng và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/06/2020 23:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1713 In bài viết