Các nhà nghiên cứu Israel phát triển phương pháp AI để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/02/2021 23:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1852 In bài viết