Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các chấm lượng tử hợp kim trên cơ sở các nguyên tố Cd (Zn), Se và Te nhằm ứng dụng trong pin mặt trời.

Cập nhật vào: Thứ ba - 07/05/2019 21:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2183 In bài viết