Công cụ AI mới của Microsoft tạo video sống động từ ảnh chân dung

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/04/2024 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 269 In bài viết