Cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị do Viettel tự nghiên cứu và sản xuất

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/01/2020 17:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 848 In bài viết