Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/07/2020 08:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1651 In bài viết