Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm khăn (khăn tắm, khăn ăn, khăn mặt...) từ sợi vitxco và vitxco pha bông

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/04/2020 08:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1825 In bài viết