Hội thảo “Giới thiệu và định hướng khoa học chương trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Cập nhật vào: Thứ sáu - 27/10/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 486 In bài viết