Mô phỏng phản ứng của thuốc lá điện tử có hương liệu bằng AI tiết lộ sự hình thành của nhiều hóa chất độc hại

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/05/2024 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 173 In bài viết