Nghiên cứu ảnh hưởng của các kim loại quý (Ag, Au, Pd và Pt) lên tính chất quang và nhạy khí của các cấu trúc nano ZnO

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/07/2020 10:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3115 In bài viết